«اینورک» یک ورک‌شـــاپ رقابتی، تخصصـــی‌ست که به فعالان جوان صنعت ارتباطات و تبلیغات، فرصت تالیف و طراحی یک کمپین راهکارهای ارتباطی و تبلیغاتی، برای یک سفارش واقعی از سمت یک برند معتبر ایرانی، ارائـــه می‌دهد.
  این رقــابت در طی یک هفتــه و در قالب تیم‌های 2 الی 4 نفره برگزار خواهد شـــد. پس از اعلام مدرســـه، متقاضیان رزومه‌های خود را ارســــال کرده و در مصاحبه ارزیابی آنلاین شرکت می‌کنند و در صورت تایید مدرسه وارد ورکشاپ می‌شوند.
  در طول مسیر اساتید مدرسه همراه و مشاور تیم‌ها هستند. در پایان، تیم‌ها راهکار‌های طراحی شده خود را ارائه کرده و توسط هیات داوران، ارزیابی و داوری می‌شوند. تیم برنده، جایزه‌ای ویژه دریافت می‌کند.
  در صورتی که راهکارهای ارتباطی تیم برنده، استانداردهای مورد نظر برند را بدست آورد، توسط برند اکران خواهد شد.

Timeline